Tietoja renkaista

Paljaalla silmällä renkaat näyttävät samanlaisilta, mutta katsoessasi tarkemmin huomaat todisteita päivittäin tapahtuvasta kehityksestä tekniikan ja suunnittelun saralla. Moderni rengassuunnitelu tarjoaa aikaisempaa merkittävästi suurempaa mukavuutta. Tänään on vaativissa renkaissa jopa 200 erilaista raakamateriaalia. Ajan mittaan jopa renkaan design on tullut kuluttajille tärkeämmäksi. Renkaanvalmistajat työskentelevät tänään saadakseen sekä kesä- että talvirenkaisiin parhaan designin ulkonäön ja laadun osalta.

Vyö- ja diagonaalirengas

Tämän päivän rengasmarkkinoilla valtaosa myydyistä renkaista on vyörenkaita. Vuonna 1946 tulivat vyörenkaat markkinoille ja niistä tulikin menestys. Aikaisemmin käytettiin nk. diagonaalirenkaita (eli rättirenkaita). Näiden renkaiden välinen ero on tekstiilirungon sijoittaminen pyörimissuuntaan nähden. Diagonaalirenkaissa tämä oli sijoitettu pyörimissuuntaa vastaa ja vyörenkaissa asteittain rullaussuuntaan. Tämä muutos paransi renkaiden ominaisuuksia suunnattmasti ja tänään myydäänkin suurelta osin vain vyörenkaita.

Rakenne

Renkaan runko (1) on rakennettu tekstiilisäikeistä. Nämä ovat useimmiten yhdessä tai kahdessa kerroksessa ja niitä pidetään yhdessä kumikerrosten avulla. Vyö (2) on teräsvaijereista koostuva kerros, joka lisää renkaan vakautta. Nämä voidaan myös valmistaa muusta tekstiilimateriaalista. Kiinnike (3) toimii tiivisteenä renkaan ja vanteen välillä. Tämä koostuu taivutetuista teräsvaijerinipuista. Kulutuspinta (4) koostuu synteettisten ja luonnon kumien seoksesta. Kumi ja kuvio kussakin renkaassa antavat hyvät ominaisuudet kuhunkin käyttötarkoitukseen. Tähän liittyvät mm. ohjausvakaus, vedenohjaus ja jarrutuskyky.

Rengaskuvio

Rengaskuviolla voi olla suuri merkitys kunkin renkaan ominaisuuksiin. Kuvio voi vaikuttaa muun muassa pitoon, vaimennukseen, ajo-ominaisuuksiin ja vedenohjaukseen. Se vaikuttaa myös mukavuuteen, melutasoon ja polttoaineen kulutukseen. Rengaskuviot voidaan jakaa neljään kategoriaan:

  1. Vakiokuvio – renkaassa on samat ominaisuudet huolimatta siitä miten se asennetaan.
  2. Epäsymmetrinen kuvio – symmetrisen renkaan kulutuspinta on jaettu kahteen tai useampaan osaan siten että tietyt kohdat kaartuvat ulospäin ja toiset taas siäänpäin. Renkaisiin on merkitty sisä- ja ulkopuoli.
  3. Pyörimissuuntaa osoittava rengas osoittaa suunnan ja tällöin saavutetaan parempi vedenohjautuvuus suurissa nopeuksissa. Nämä renkaat on selkeästi merkitty pyörimissuuntineen.
  4. On olemassa myös renkaita, jotka ovat epäsymmetrisiä ja tiettyyn suuntaan pyöriviä. Tällöin tarvitaan auton molemmille puolille omat renkaat.

Pitkittäiskuvio (jälki)

Renkaassa pitkittäin kulkeva malli vaikuttaa ohjausvakauteen ja vedenohjauskykyyn. Sillä on vaikutusta myös melutasoon.

Poikittain kulkeva kuvio (kohoumat)

Nämä vaikuttavat ajo- ja jarrutuskykyyn. Ne ohjaavat hyvin vettä mutta niillä on negatiivinen vaikutus melutasoon.

Lamellit

Lamellit ovat pieniä leikkauksia, joita on renkaan kohokuvionnissa. Niillä on positiivinen vaikutus ajo- ja jarrutuskykyyn mutta negatiivinen vaikutus vakauteen. Oikein sijoitetut lamellit parantavat renkaan melutasoa ja käyttöikää.

Merkinnät renkaassa

  1. Valmistaja ja tuotenimi.
  2. Esimerkki renkaan mitoista: 195/65 R15 – Leveimmän kohdan leveys millimetreinä. 65 - Renkaan korkeus osoitettuna leveyden prosenttiosuutena. 15 - Vanteen halkaisija. R-kirjain merkitsee vyörengasta (radial).
  3. Nopeusluokitus, suositeltu enimmäisnopeus renkaalle.
  4. Kuormitusindeksi, ilmoittaa enimmäiskuorman, jonka rengas kestää.
  5. Sarjanumero ja päivämäärä esimerkiksi: 3502. Rengas on valmistettu viikolla 35 vuonna 2002.

Muita merkintöjä

M&S – Muta ja lumi, tällä merkinnällä varustettu rengas on kehitetty talvioloihin. Rengasta ei ole aina hyväksytty myös talvirenkaaksi, vaikka siinä on tämä merkintä. Tämä on syytä ottaa huomioon. XL, EL – Extra-kuormaus, rengas, joka on vahvistettu. Haluatko tarkastaa, että renkaasi on hyväksytty talvirenkaaksi? Tämän voit tehdä esimerkiksi STRO:n kotisivuilla (www.stro.se).

Kuormaus ja nopeus

Kuormaus- ja nopeusrajoitukset on ilmoitettu renkaan mittojen yhteydessä.

195/65 R15 91H

91 tässä luvussa merkitsee painoa, jonka rengas enimmillään voi kantaa. Kirjain H merkitsee enimmäisnopeutta jonka rengas kestää. Nämä tiedot luetaan oppaassamme nopeus- ja kuormausindeksiksi.

Talvirengas

Vaihda talvirenkaat ajoissa!

Laki talvirenkaiden käytöstä

Tiehallinnon mukaan talvirenkaaksi luetaan "rengas, joka on tarkoitettu ensisijaisesti talviajoon". Talvirengas voi olla nastoilla tai ilman nastoja oleva kitkarengas. Talvirenkaat autossasi on oltava merkittynä: M+S, M.S, M&S, M-S, MS tai Mud and Snow.

Lain mukaan autossa on oltava talvirenkaat 1. joulukuuta - 31. maaliskuuta välisenä aikana. Laki ei koske raskaita ajoneuvoja, mutta tielaitos suosittelee, että nämäkin käyttäisivät talvrenkaita talviolosuhteissa.

Joitakin poikkeuksia talvirenkaiden käytöstä ajoneuvoissa on 1. joulukuuta – 31. maaliskuuta välisenä aikana:

Sekarengastus eli nastalliset ja nastattomat renkaat yhdessä eivät ole talvirengaslain hyväksymä ratkaisu.

Talvirenkaiden kuvion syvyys

Talvirengaspakon aikanan on kuvion urasyvyyden oltava vähintään 3 mm. Laki koskee myös perävaunuja, joita ajoneuvot vetävät talvella.

Talvirenkaat perävaunuun

Jos vedät perävaunua talvisin, on niissä käytettävillä renkailla omat erityisehtonsa. Jos vetoautossa on nastarenkaat, on myös perävaunussa oltava nastarenkaat mutta jos vetoautossa on nastattomat renkaat, voi perävaunussa olla nastarenkaat tai nastattomat renkaat.

Nastarenkaat

1. lokakuuta – 30. huhtikuuta välisenä aikana on nastarenkaiden käyttö autossasi sallittua. Saat käyttää nastarenkaita myös muulloin, jos olosuhteiden arvellaan olevan talviset.

Talviolosuhteet

Talviolosuhteilla tarkoitetaan, että jossain kohti tietä on jäätä, lunta, huurua tai räntää.

Nastarengas tai kitkarengas?

Eri talvirenkailla on erilaisia ominaisuuksia. Kun valitset talvirenkaat, voit arvioida niiden ajo-ominaisuudet valitaksesi ne renkaat, jotka sopivat parhaiten kyseisiin olosuhteisin.

Talvirenkaat voivat olla nastarenkaat tai nastattomat, Nastarenkaat antavat sinulle säännönmukaisesti paremman pidon jäisissä olosuhteissa, mutta irtolumessa katsotaan nastattomien renkaisen tarjoavan parhaan pidon. Kovalla lumella arvioidaan molempien talvirengaslaatujen olevan yhtä hyviä. Nastarengas lisää vierintävastusta ja lisää siten polttoaineenkulutusta. Kesärengas ei koskaan ole vaihtoehto kitkarenkaalle. Kesärenkaan kumisekoitus ei sopvi kylmiin olosuhteisiin ja kovettuu sen vuoksi talvioloiss. Kumisekoitus nastattomissa talvirenkaissa on tarkoitettu talvioloisuhteisiin.

Talvirenkaiden käyttö kesäaikaan

Nastattomien talvirenkaiden käyttö kesäaikaan on sallittua, mutta tätä ei rengasteollisuus suosittele. Talvirengas on valmistettu kylmiin talvioloihin ja siihen on käytetty esimerkiksi pehmeämpä kumiseosta kuin kesärenkaissa. Kesärengas on varmempi silloin kun kyseessä on lämpimät kesäkelit. Pehmeämmän kumiseoksensa vuoksi talvirengas kuluu epätavallisen paljon kesäoloissa käytettynä.

Muuta renkaiden/vanteiden kokoaa

Ruotsissa on sallittua vaihtaa renkaan ja vanteen kokoa. Vaihda renkaan tai vanteen kokoa sellaiseksi, jota ei ole autoon hyväksytty vain omalla vastuulla. Vaihdon ehtoina ovat:

Muutoin ovat voimassa samat ehdot siitä, että renkaat ja vanteet on oltava mitoitettu auton suurimman akselikuormituksen ja nopeuskapasiteetin mukaisesti.

Renkaan vanheneminen

Renkaan vanheneminen ennen käyttöä on yleensä merkityksetöntä. Renkaan oikea varastointi edistää renkaan säilymistä ja vääränlainen säilyttäminen lyhentää käyttöikää. Osoitettu, että rengas jota on säilytetty oikeissa olosuhteissa 3-5 vuotta, ei menetä ominaisuuksia. Rengas vanhenee todenteolla vasta kun sitä käytetään. Kun rengas on 5-6 vuotta vanha, olisi se tarkastettava huolellisesti ja vahdettava se, jos siinä on murtumia tai muita vaurioita vaikka urakuvio olisikin vielä hyvä.

Uudelleenpinnoitetut renkaat

Uudelleenpinnoitettu rengas on valmistettu aikaisemmin käytetystä renkaasta. Kun rengasta on käytetty niin, että sen kulutuspinta on kulunut loppuun mutta renkaan runko on vielä ehjä, jolloin renkaaseen voidaan tehdä uusi kulutuspinta ja rengasta voidaan uudelleen käyttää. Uudelleenpinnoituksen tekniikkaa on nyt käytetty muutamia vuosia ja nykyisin puolet Ruotsissa ajavista kuorma-autoista uudelleenpinnoitettuja renkaita.

Uudelleenpinnoitettujen renkaiden valinta on ympäristöystävällinen teko ja sopii lompakollesi. Uudelleenpinnoitus kierrättää materiaaleja säästäen energiaa, luonnonvaroja ja rahaa. Ainoastaan kolmasosa raaka-aineista käytetään uudelleenpinnoitetun renkaan valmistamiseen, joka tarkoittaa myös loppuasiakkaana sinulle halvempaa hintaa.

Nettimyymälästämme löydät pinnoitetut renkaat lähinnä AGI-merkillä mutta myös Galaxie- ja Elite-merkkisinä.

Ota renkaistasi kaikki irti!

On tärkeää, että huolehdit ostamistasi renkaista sen vuoksi, että minimoit kulumisen mutta myös vähentääksesi liikenteessä sattuvia onnettomuuksia. Kuluneet renkaat ovat yksi suurimmista riskitekijöistä liikenteessä ja syynä moniin onnettomuuksiin. Säännöllisillä tarkastuksilla saat renkaistasi kaiken hyödyn irti ja ajat turvallisesti!

Ilmanpaine

Tarkista renkaittesi ilmanpaine säännöllisesti, suositusten mukaan vähintään kerran kuussa. Renkaissasi oleva ilma kantaa autosi painon ja vaikuttaa siten auton ominaisuuksiin teillä. Ilman oikeaa ilmanpainetta muuttuvat ohjausominaisuudet ja epätasapainossa olevat renkaat kuluvat epätasaisesti.

Renkaan ilmanpaineet tulisi tarkastaa aina renkaan ollessa kylmä.

Urakuvio

Tarkasta renkaissasi oleva urakuvio säännöllisesti. Kulumista osoittavat pienet kohoumat löytyvät urakuvion välistä. Renkaalla ei koskaan saa ajaa, jos kulumista osoittavat kohoumat (1,6 mm) ovat näkyvissä. Talviaikaan on urakuvion raja 3 mm. Kesärenkailla voi laillisesti ajaa merkkiin asti, mutta ne suositellaan vaihdettavaksi ennen kuin merkki saavutetaan.

Vältä reunakolhaisuja

Vältä ajamista jalkakäytävän reunaan tai muunlaisia reunakolhaisuja. Rengas ja vanne voivat molemmat vaurioitua kuten myös muutkin auton osat. Reunakolhaisu voi myös vaikuttaa aurauskulmaan, mikä johtaa epätasaiseen kulumiseen. Mahdolinen vaurio sattuessaan reunakolhaisun seurauksena voi olla myös huomaamaton mutta silti edesauttaa onnettomuustilanteita matkan aikana.

Vuorottele etu- ja takarenkaita

Etu- ja takarenkaat eivät kulu tasaisesti. Vaihtele sen vuoksi renkaita tasaisin väliajoin. Sillä tavoin saat tasaisemman kulumisen kaikkiin renkaisiin. Ajattele niin, että parhaat renkaat on aina asennettu taakse.

Tarkkaile pyörän asennusta ja ohjausgeometriaa

On erittäin tärkeää, että ajoneuvon jokainen rengas on oikein asennettu. Väärin asennetu pyörä vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin ja johtaa siihen, että renkaasi kuluvat epätasaisesti. Säännöllisellä tarkastuksella vältetään epätasainen tai epätavallinen renkaiden kuluminen.

Lähteet

Text: The Scandinavian Tire & Rim Organization

Grafik: Carbibles.com